POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony internetowej www.zlomsieradz.pl


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez www. zlomsieradz.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Jerzy Pryk,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘WTÓRMAT” Pryk Jerzy,
z siedzibą główną w Sieradzu przy ul. Starowarckiej 28, 98-200 Sieradz,
NIP: 8270009802, REGON: 730124731

nr tel. +48 603 645 530, e-mail: kontakt@zlomsieradz.pl

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, przede wszystkim Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje/informacje przesłane na wskazany adres mailowy,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu przedstawienia oferty przez Administratora.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje w każdym momencie wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Jeżeli osoba, której dane są przechowywane przez Administratora uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje ze świadczonych usług, co spowoduje trwałe usunięcie danych z bazy, a w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (promocja i marketing usług Administratora) – do czasu jej wycofania, w pozostałym zakresie przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT. 

Polityka prywatności plików cookies: 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Za pośrednictwem cookies nie są odczytywane z dysku żadne informacje poza zapisanymi tam przez dany serwer WWW. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że operator za pośrednictwem cookies uzyska jakiekolwiek dane, które go nie dotyczą. Cookies z reguły zawierają informacje mające usprawnić współpracę z serwerem WWW. Istnieje np. możliwość zapisania na lokalnym dysku danych personalnych użytkownika, dzięki czemu dane te będą wywoływane automatycznie - bez konieczności kolejnego ręcznego wprowadzania.
4. Operator serwisu www.zlomsieradz.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
5. Operator serwisu www. zlomsieradz.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
9. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.